Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü